Типові помилки

Помилка «Помилка ініціалізації зміни» у «Вчасно.POS»

Помилка ініціалізації зміни свідчить, що вам потрібно активувати позначку «Інвентаризація» (здійснення контролю залишків під час відкриття та закриття зміни) хоча б для одного з видів оплат. Для цього:

Перейдіть в меню «Налаштування» - «Види оплат».

Оберіть один з видів оплати (наприклад, готівка).

У вікні «Редагувати вид оплати» активуйте «Інв.» (інвентаризація).
Робоча зміна